בקיר האמנות יציג אשחר חנוך קלינגבייל.
מאגר הדימויים אתו עובד קלינגבייל לקוח מתחום חקר החלל החיצון. הוא לומד את הדימויים ומשתמש בהם כבסיס לעבודות רישום, חריטה, מיצב ומיצג. קלינגבייל רושם בטכניקת הפרוטאז’ (מיחוי), וחושף תוך כדי חריטה וחריצה דימוי שמקורו במאדים. באופן זה, עוקבת היצירה אחר נופים אדירי ממדים מרחבי הגלקסיה המגיעים אל האדם בתיווך מכונות וחיישנים.

קלינגבייל הופך את הצופה לשותף פעיל ביצירה בכך שהוא מזמין את הקהל לרשום מעל נופיו המדבריים של מאדים ולכסות באמצעות צבעים שיבחרו חלקים מתוך הציור, כך שייחשפו פרטים חבויים של כוכב הלכת.

אוצרת: שירה פרידמן

אירוע פתיחת תצוגה: יום חמישי, 6 בפברואר 2020
נעילה: שבת, 6 ביוני, 2020
שעות פתיחה: ימים א’–ה’, 10:00–14:00; ימי שישי, 11:00–13:30; שבתות, 13:00–16:00

אשחר חנוך קלינגבייל, נחיתת opportunity, עיפרון על נייר, 2020