בתמיכת משרד התרבות והספורט

מועדון כתב

קרב מילים ידידותי על המילה הכתובה