אור בשולי הענן

מרחב למידה, תמיכה והשראה לזמן הזה

בהנחיית הרבה מירה רגב

7 מפגשים | ימי ראשון ב20:00 | תאריך פתיחת התכנית: 26.11 

כניסה חופשית בהרשמה מראש

נרגיש נלמד ונחקור ביחד את הקולות והרגשות השונים שעולים ממשברי התקופה. ניתן מקום לכאבים ולמשאבים, למשברים ולאמונה, ליאוש ולתקווה, לבלבול ולחוסן ולכל מה שעולה בנו דרך מקורות מהקבלה, מהוגים מודרנים בו זמננו (בובר, גורדון, הרס זקס, השל ועוד), והשירה העברית.
בהנחיית הרבה מירה רגב 

 

נעסוק במרחב הביניים, במקום בו נעלמות המילים ועוד לא נולדות חדשות, בין הערביים ובין השמשות, הקו הדק בין סדר לכאוסנעסוק במרחב הביניים, במקום בו נעלמות המילים ועוד לא נולדות חדשות, בין הערביים ובין השמשות, הקו הדק בין סדר לכאוס

על שאלת הרע באדם בעולם, נעסוק בשאלת מהות הרע.
נחקור את תפיסת הצל היונגיאני, ואת תפיסת הרע הקבלית, הרע כדין, כקליפה או כנחש מיתולוגי. 

“אם יש לך חלק בייאוש הגדול – יש לך מה להביא” (גורדון) 
נעסוק בייאוש, באש הנכבת ובאש השורפת וגם ביי’ שביאוש, ובאנושיות שבנו ונשאל מה מקומו של הייאוש ברצף החיים. 

“אם יש לך חלק בייאוש הגדול – יש לך מה להביא” (גורדון) 
נעסוק בייאוש, באש הנכבת ובאש השורפת וגם ביי’ שביאוש, ובאנושיות שבנו ונשאל מה מקומו של הייאוש ברצף החיים. 

נעסוק במיתוס הקבלי של שבירת הכלים, ונלמד על מצבים שונים שבהם נוצר שבר, ונראה גם מה צומח מתוכו וכיצד נאספים הניצוצות הגנוזים, ונלמד גם על הלב השבור והלב השלם בהגות החסידית.

 נעסוק במשברי אמון ומשברי אמונה ובמקום שעודנו שממשיך ומחפש, ונשאל מה המקום של האמונה בימנו אנו?

נעסוק בחלום ושברו, ובשיבת הדמיון, והיצירה והחלום כחלק מתהליך ההבראה של האדם והחברה. 

להרשמה לסדרה >>