רותם ריבק, אופן בתוך אופן, 2014, סטילס מתוך עבודת וידאו ארט

רותם ריבק, אופן בתוך אופן, 2014, סטילס מתוך עבודת וידאו ארט