—-

מקטע מתוך משנת גיטין, כתב יד קאופמן. מתוך האוסף של דוד קאופמן (הספרייה ההונגרית למדעים בודפשט)