השתקפויות

ורדי בוברוב | יורם בלומנקרנץ | איריס סינטרה | עדי עוז-ארי
אוצרת: שירה פרידמן

שיח גלריה בנוכחות האמנים והאוצרת יתקיים ביום שישי, ה־6 בנובמבר, בשעה 12:00.

גלריה שכטר גאה להציג תערוכה חדשה של האמנים: ורדי בוברוב, יורם בלומנקרנץ, איריס סינטרה ועדי עוז-ארי. התערוכה היא המשך של אירוע פתיחת השנה של נווה שכטר, ‘בבואה’, שמבקש לבחון את מושג הרפלקסיביות במגוון אמנויות.

התערוכה בוחנת באמצעים מגוונים את תהליך ההשתקפות והשפעתו על הטבע והאנושות. ההשתקפות מתרחשת בכפילויות המתקיימות בתוך העבודות עצמן וגם בסוגיות העולות מהיצירות; השתקפות תרבותית והיחס אליה, השתקפות של הנוף באמנות – ה”מימזיס” ואופן הטיפול בו, ושיקוף – ולאו דווקא השתקפות – של סוגיות חברתיות. הצבע הכחול מופיע בעבודות רבות ומכוון את המחשבה אל ההשתקפות האנושית הראשונית המיתית בתוך גוף מים.

בתמונה: 

Two Heads, עדי עוז-ארי, 2019, צילום ציאנוטייפ

נעילה: 12 בנובמבר, 2019