מצלמים סיפור

יום שישי, 9.12.2016 , 13:30-11:00
מנחה: שיבי איסמן, "לצלם סיפור" – המכון הישראלי לחקר ויזואלי.
סיור צילום המזמין אותנו לחקור ולשנות את סביבתנו באמצעות המצלמה.
נצא משערי בית לורנץ וננוע לעבר השכונות הסמוכות, בעקבות המצלמה.

תוצרי סיור נבחרים יוצגו בתערוכת שבט – מצלמה נסתרת בנווה שכטר.
עלות: 35 ש"ח.