שיח גלריה חגיגי – אירוע נעילת התערוכה "אתונה בתל אביב"