fbpx

תודה רבה על נכונותכם לתרום למדרשת שכטר (ע"ר).

מדרשת שכטר (ע"ר) הוא מלכ"ר שמספרו 580223899.
התרומה מוכרת לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

פרטי התרומה

פרטים אישיים

יום חמישי 23.12 , פתיחת דלתות: 20:15, התחלה: 21:00

דילוג לתוכן